Bejegyzett civil szervezetek

Rábaszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Cím: 9133 Rábaszentmiklós, Fő utca 2.
Elnök: Szücs György Balázs
Elérhetősége: +36 70 / 531 14 00
Adószám: 18223440-1-08
Tevékenysége:

Az egyesület tagjai és a lakótelepülés vagyonvédelme, vagyonvédelmének szervezése, a közös érdekek védelme, a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Rábaszentmiklósi Marcal Néptánc Egyesület

Cím: 9133 Rábaszentmiklós, Fő utca 24.
Vezető: Németh Szabolcs, elnök
Elérhetősége: +36 20 / 433 66 49
Adószám: 18223457-1-08
Tevékenysége:

A népi és egyéb táncművészet felkutatása, annak ápolása és továbbadása, megismertetése a lakossággal. Rendszeres testedzési és kulturális lehetőségek megteremtése. A lakosság szabadidős programjának segítése és fejlesztése. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása.